Publicerad 23 mars 2021

Forskning om Våtmarker och deras effekter på grundvattnet

Formas är forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad och finansierar forskning inom de ämnesområdena. Formas har även ett uppdrag att sammanställa forskningsresultat. En sammanställning handlar om effekterna på grundvattnet av anlagda och restaurerade våtmarker.

Arvid Bring, Formas.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset