Publicerad 23 mars 2021

Nationella forskningsprogram

De statliga forskningsfinansiärerna fick i 2016/17 års forskningsproposition i uppdrag att utforma tioåriga nationella forskningsprogram. Programmen är inriktade på stora samhällsutmaningar och att stimulera nyttiggörandet av forskning och forskningsresultat. I 2020/21 års forskningsproposition föreslås att fler nationella forskningsprogram inrättas.

Forskningsfinansiärer

För aktuella och löpande utlysningar av medel för forskning och utveckling som är kommun- och regionrelevant hänvisar vi också till forskningsfinansiärernas webbplatser:

Formas - Forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad

Forte - Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vetenskapsrådet - ger stöd till forskning inom alla vetenskapsområden

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

Presentation av nationella forskningsprogram

I en serie filmer presenterar SKR och de statliga forskningsfinansiärerna satsningen och de program som ingår.

Presentation av nationella forskningsprogram

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset