Publicerad 23 mars 2021

Nationella forskningsprogram

De statliga forskningsfinansiärerna fick i 2016/17 års forskningsproposition i uppdrag att utforma tioåriga nationella forskningsprogram. Programmen är inriktade på stora samhällsutmaningar och att stimulera nyttiggörandet av forskning och forskningsresultat. I 2020/21 års forskningsproposition föreslås att fler nationella forskningsprogram inrättas.

Forskningsfinansiärer

För aktuella och löpande utlysningar av medel för forskning och utveckling som är kommun- och regionrelevant hänvisar vi också till forskningsfinansiärernas webbplatser:

Formas - Forskningsråd för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad

Forte - Forskningsråd för hälsa, arbetsliv och välfärd

Vetenskapsrådet - ger stöd till forskning inom alla vetenskapsområden

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

Presentation av nationella forskningsprogram

I en serie filmer presenterar SKR och de statliga forskningsfinansiärerna satsningen och de program som ingår.

Presentation av nationella forskningsprogram

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset