Publicerad 22 april 2021

Arena för strategisk utveckling i en digital tid

SKR, Inera och Adda (tidigare SKL Kommentus) har bjudit in samtliga kommuner att delta i en arena för strategisk utveckling i en digital tid.

Syftet är att kommunerna, SKR, Inera och Adda ska kunna mötas för att skapa samsyn och samla genomslagskraft. Det mesta av förnyelsearbetet sker lokalt, men vissa frågor måste lösas tillsammans på nationell nivå. Tillsammans skapar vi en stärkt förmåga till påverkan och intressebevakning för de frågor vi måste lösa gemensamt.

Arenan ska:

  • Driva på och påverka den nationella nivån
  • Koppla samman kommuner
  • Säkerställa ett relevant erbjudande från SKR-koncernens olika delar
  • Dela information

Vi kommer i första hand samverka och föra dialog via digitala verktyg, men också under några fysiska sammankomster per år. Alla kommuner är inbjudna att delta.

Webbsändningar om arena för strategisk utveckling i en digital tid

Sammanfattning av det senaste årets aktiviteter tillsammans med Inera, 15 oktober 2020

Programmet leds av Louise Callenberg.

Tidigare webbsändningar

Webbsändning: Med fokus på myndigheten Diggs uppdrag för kommuner och regioner, 21 september 2020

Webbsändning: Ekonomirapport, utredning IT-drift och Sverigeförhandling, 26 maj 2020

Webbsändning: Krav på omställning och innovation i coronatider, 29 april 2020

Webbsändning: Informationssäkerhet vid distansarbete samt genomförande av nämnd- och kommunfullmäktigesammanträden, 15 april 2020

Webbsändning: Omställning efter Coronaviruset, 30 mars 2020

Webbsändning: Resultat av workshopar, 11 december 2019

Samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i digital tid

SKR har skapat ett digitalt samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i en digital tid. I samarbetsrummet samlas all dokumentation från workshopar och andra träffar. Rummet kan också användas för att diskutera, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter och pågående arbeten som är kopplat till arenan.

Samarbetsrum för arenan för strategisk utveckling i digital tid

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset