Publicerad 22 april 2021

E-lärande

E-lärande är när lärande sker med hjälp av digitalisering. Det kan vara interaktiva utbildningar men också instruktionsfilmer, texter, bilder eller en pod med ett pedagogiskt syfte.

SKR jobbar övergripande med e-lärande för att förenkla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner och regioner. Fokus ligger på att synliggöra, tillgängliggöra och sprida medlemmarnas arbete med e-lärande. Fler ska kunna ta del av mer för att få större möjligheter att skapa bra och hållbara lösningar.

Nätverket för e-lärande

Nätverket är till för SKR:s medlemmar och riktar sig till dig som vill dela erfarenheter av e-lärande, söka hjälp av kollegor eller sprida bra arbetssätt, dokument eller idéer kring e-lärande. Nätverket har ett digitalt samarbetsrum.

Nätverksträffar

Varje år arrangeras flera nätverksträffar för medlemmarna i nätverket. Det går att delta på plats eller via distans. Ett programråd, bestående av representanter från nätverket, träffas regelbundet och planerar och styr nätverksträffarna.

Tidigare nätverksträffar har handlat om dataskydd/GDPR, tillgänglighet (WCAG), eLärandebiblioteket kravställning på verktyg för att synliggöra medlemmarnas e-utbildningar, rörlig media, mätning samt upphandling med möjligheter/hinder för delning, standards och interoperabilitet.

Träffen i augusti 2019 handlade om nationellt ramavtal för e-lärande. Adda (tidigare SKL Kommentus) är huvudansvarig för ramavtalet som tas fram under 2020.

Utveckla e-lärande tillsammans i Dela Digitalt

Dela Digitalt är en samverkansportal där kommuner, regioner och statliga myndigheter både samverkar för att realisera gemensamma initiativ och delar med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Om du har en idé kring e-lärande som du vill utveckla tillsammans med andra så lägger du upp det på Dela Digitalt, dela utveckling. Du kan även leta efter befintliga projekt som du kan engagera dig i.

Dela Digitalt, dela utveckling

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR