Publicerad 27 september 2022

Digital delaktighet

Med digitaliseringen ökar kommuners och regioners möjlighet att ta vara på medborgarnas engagemang och kompetens. Riskerna för att det uppstår digitalt utanförskap när samhället och välfärden utvecklas ska också beaktas.

I dagens informationssamhälle räcker det inte för medborgare att vara passiva mottagare av information. De vill på ett helt annat sätt delta i dialoger och debatter.

Kommuner har en viktig roll att i att stävja digitalt utanförskap och att nå de personer som sällan eller aldrig använder internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

Digidel-nätverket

Digidel-nätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidel-nätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av SKR, lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Digidel-nätverket

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationella kampanj vars syfte är att främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Kampanjveckan arrangeras i oktober varje år med syftet att öka den digitala delaktigheten och leda till ökad kunskap om de offentliga e-tjänsterna som finns. Under eMedborgarveckan den 10-16 oktober 2022 kommer SKR att arrangera ett antal seminarier för att belysa frågan om delaktighet och utanförskap på olika sätt. SKR deltar även i Digitalidag som anordnas fredagen den 14 oktober.

SKR seminarium under eMedborgarveckan

Digitalidag, nationell temadag om digitalisering

eMedborgarveckan

Mer innehåll

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR