Publicerad 6 maj 2021

Nätverket för AI i kommuner och regioner

Nätverket för AI vill vara en mötesplats för lärande och utforskande. Det finns en stor potential för olika AI-tillämpningar inom flera områden i offentlig sektor. Det pågår flera intressanta projekt och piloter. Men det behöver göras mer.

För att lyckas med AI behöver vi identifiera behov, samarbeta i nya konstellationer och tänka i nya banor.

Anmäl dig till nätverket

Med nätverket vill SKR skapa:

  • En mötesplats för lärande och utforskande
  • Förutsättningar för att identifiera behov
  • En plattform för samarbete och erfarenhetsutbyte

Det här får du som deltagare i nätverket

Nätverket träffas digitalt minst fyra gånger per år då vi utbyter erfarenheter med kollegor i kommuner och regioner, workshopar kring aktuella ämnen och lär oss från experter.

Vid varje tillfälle kan två personer från respektive organisation delta. Vi tror att du som deltar arbetar med digital utveckling och AI på taktisk och operativ nivå. Anmälan är inte personbunden, du anmäler din kommun eller region som medlem i närverket.

Kostnaden för att delta i nätverket är 4 000 kronor per år och organisation.

Nyttan med nätverket

Vår förhoppning är att på sikt kunna bidra till:

  • Fler värdeskapande AI-tillämpningar
  • Ökat samarbete mellan organisationer och aktörer
  • Bättre beslut om när och när inte AI teknik ska tillämpas
  • Ökad beställarkompetensen för AI-lösningar
  • Ökad förståelse för etiska ställningstaganden vid AI-tillämpningar

Utgångspunkter för diskussion i nätverket

Offentlig sektor har en bra grund för att använda olika AI-tekniker i större omfattning. Kommuner och regioner har en uppsjö av olika data och information som är en förutsättning för tillämpning av AI. Dessutom ger arbetet med att automatisera processer också en bra förutsättning för att ta nästa steg mot AI driven automatisering.

AI skulle kunna tillföra nytta för verksamhetens effektivitet, medborgarservice och kvalitet i tjänsterna. Men var finns de mest värdeskapande områdena? Och vilka förutsättningar behöver finnas på plats?

Det är några av de frågor som kommer diskuteras inom nätverket.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset