Publicerad 13 april 2021

AI för ledare i offentlig sektor

Artificiell intelligens har redan börjat förändra samhället i grunden och utvecklingen accelererar. Förväntningar från medborgarna tillsammans med behov av effektiviseringar driver på förändringen. Därför gör SKR, AI Innovation of Sweden och Governo en gemensam kraftsamling på utbildning inom AI.

Utbildningen syftar till att utbilda politiker, chefer och ledare i offentlig sektor för att ta Sverige närmare målet att bli bäst i världen på att använda möjligheterna med artificiell intelligens. Målet är att nå minst 800 personer under 2020 och 2021.

Hitta nästa kurstillfälle

Utbildningens upplägg

Utbildningen är indelad i två delar, ett digitalt material och en workshop-dag. Det digitala materialet är en introduktion till artificiell intelligens, som täcker området på en grundläggande nivå. I utbildningens första del varvas text och reflektionsfrågor med podcasts och filmklipp med intervjuer med nyckelpersoner.

Materialet är framtaget av en expertgrupp och därefter faktagranskat av experter vid svenska universitet. Utifrån den gemensamma basen genomförs en träff under en heldag med fokus på ”AI i min organisation” och handlar då om praktisk tillämpning och diskussionsövningar.

Digitalt material

Introduktion, vad är artificiell intelligens?

 • AI och digitalisering
 • AI i världen
 • AI i Sverige och i offentlig sektor
 • Hur fungerar AI?
  • Tillgång till data
  • Tekniska vägval
  • Hållbar och ansvarsfull AI

Workshop, heldag (sker digitalt tills vidare)

Genomförs i grupper om 20-25 personer.

Fokus: konsekvenser av AI för ledarskap, organisation och beslutsfattande

 1. Definiera utmaningen
 2. Utforska möjligheter
 3. Gå från ord till handling

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagarna stå bättre rustade att möta samhällets utmaningar, ha ökad insikt i de krav på organisering, kompetens och datatillgång som möjliggör användning av AI.

Man ska också ha en ökad förståelse för vilka behov som AI kan bidra till att möta samt ökade kunskaper för att kunna fatta de beslut som krävs.

Informationsansvarig

 • Fredrik Carlsson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset