Publicerad 11 mars 2021

Frågor och svar om det gemensamma ramavtalet för boknings- och bidragslösningar

 • När går det att göra avrop på ramavtalet?

  Från och med den 1 september kommer det vara möjligt att avropa från ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrenssättning och varje kommun behöver säkerställa att avropet speglar egna förutsättningar och behov. Avtalen kommer att gälla i två år med möjlighet till förlängning i maximalt två år till.

 • Vad behöver vi tänka på inför avrop?

  Inför varje avrop kommer varje upphandlande myndighet behöva precisera sina behov. Det som ramavtalet leverera är leverantörer som kan ta fram molntjänster baserade på gemensamma krav som pilotkommunerna har tagit fram.

  Ni måste sedan, i ert avrop, precisera era kommunspecifika behov så att tjänsten passar er kommun. Avropsstöd utvecklas i samarbete med några av pilotkommunerna i projektet och kommer under projektet att iterativt utvecklas och tillhandahållas på ramavtalssidan hos Adda (tidigare SKL Kommentus) att ramavtalet har tecknats.

  Bokning- och bidragslösningar, Adda

 • Kan alla kommuner avropa från avtalet?

  Alla kommuner är avropsberättigade på ramavtalen, vilket innebär att de har rätt att avropsanmäla sig och genomföra avrop, det vill säga köpa på ramavtalet.

 • Kan leverantörerna leverera till alla kommuner på en gång?

  Om alla kommuner avropar samtidigt kommer det antagligen bli svårt för leverantörerna att tillgodose alla behov samtidigt. För att kunna avropa snabbt och införa boknings- och bidragslösningarna krävs det att ni är förberedda. Därför tror vi att det blir pilotkommunerna som kommer att avropa först eftersom de har fått stödmaterial i förväg kring hur de kan förbereda sin organisation för ett införande.

  Ovanstående fråga är inte ett unikt problem/orosmoln för detta projekt utan gäller alla ramavtal. Om alla kommuner avropar samtidigt kommer leverantörerna ha svårt att kunna leverera till alla samtidigt, oavsett ramavtal.

 • Vad kommer det att kosta?

  I dagsläget är det svårt att säga exakt vad det blir för kostnad. Det kommer att variera beroende på varje kommuns förutsättningar och behov. Men dessa huvudkostnader kommer tjänsten att medföra:

  • Kostnader för tjänsten (motsvarande månadskostnad/licenskostnader)
  • Kostnader för avrop (kartläggning, kravanalys, med mera)
  • Kostnader för etablering (konfiguration och integration)
  • Kostnader för förvaltning

  Det kan även tillkomma kostnader för full funktionalitet enligt specifikt behov.

 • När är tjänsten färdigutvecklad från leverantör?

  När ramavtalet är tecknat levererar leverantörerna en molntjänst baserad på de krav som ställts i upphandlingen (gemensamma krav som ni har varit med och tagit fram, exempelvis på pilotkommunsmöten). Ni gör sedan ett detaljerat avrop där ni preciserar era egna krav och leverantörerna svarar med ett mer exakt pris och tidsåtgång. Ni väljer leverantör och skriver kontrakt.

 • Vem kommer att äga produkten/tjänsten?

  Upphandlingen har ställt krav på att programvaran ska levereras som molntjänst. Det är leverantören som äger tjänsten och ni, kommuner och andra myndigheter, köper rätt att nyttja den av leverantören. Anpassning av tjänsten kan göras efter specifika behov. Förutsättningar för detta ska specificeras i avropet.

 • Vilken nytta ger boknings- och bidragslösningen?

  Lösningarna ska göra det enklare för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala anläggningar och lokaler samt söka bidrag. För kommunerna blir handläggningen effektivare.

  Öppnare tillgång till information kommer att skapa större transparens och ge ett effektivare utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler. Det innebär också en ökad möjlighet att få insyn i beslutsprocessen kring bokning och bidrag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset