Publicerad 22 april 2021

Boknings- och bidragslösning

SKR, Adda och 200 kommuner har gemensamt upphandlat ett ramavtal för boknings- och bidragslösningar.

Enklare att boka lokaler och anläggningar

Kommuner kan, via ramavtalet, köpa in it-tjänster som underlättar för privatpersoner, företag och föreningar att boka kommunala lokaler och anläggningar inom kultur och fritid. I it-tjänsterna går det att hitta lediga tider, göra bokningar, betalningar och att söka bidrag.

It-tjänsterna ger även administratörer inom kommunens kultur- och fritidssektor tillgång till uppgifter för fakturering, uppföljning och utbetalning av bidrag.

Det går därtill att använda de upphandlade it-tjänsterna för att hitta och boka andra resurser inom olika verksamhetsområden på myndigheterna, exempelvis en tid hos en tjänsteman på kommunen eller ett instrument från kulturskolan.

Tjänster kan anpassas efter behov

Ramavtalet fungerar för kommuner med varierande behov och förutsättningar. Leverantörerna har tagit fram tjänster som är baserade på de krav som ställts i upphandlingen, och som kan anpassas till de specifika behov som kommuner anger vid sina inköp.

Från och med 1 september är det möjligt att beställa från ramavtalet. Adda (tidigare SKL Kommentus) har tagit fram ett stödmaterial som kommuner kan använda vid inköp, men implementeringen av tjänsterna kräver också engagemang och resurser från kommunerna själva för att fungera som tänkt. Det är viktigt att avropen speglar lokal kontext och behov.

Information om ramavtalet, Adda

Fyra leverantörer

Ramavtalet har tilldelats följande fyra leverantörer:

  • Softronic AB
  • Mebyou AB
  • Rbok AB
  • Multisoft AB

Läs vidare

Kontakt

Klara Diskay
08-709 59 84
klara.diskay@affarsconcept.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset