Publicerad 1 mars 2022

Ny vägledning för tjänster inom Internet of Things, IoT

Nu finns en ny vägledning inom Internet of Things, IoT, som ska stötta kommuner och regioner att ta fram nya IoT-tjänster. Göteborgs stad och SKR bjuder in till konferens den 15 mars då vägledningen också kommer att presenteras.

Internet of things, IoT, eller sakernas internet, som det kallas på svenska är en viktig del i digitaliseringen av framtidens samhälle. I praktiken handlar IoT om att koppla upp olika typer av sensorer för att sedan samla in information från dessa oberoende av avstånd, vilket kan leda till stora effektiviseringar. Till exempel kan det handla om en sensor i mattan som noterar om en person i omsorgen ramlat i sitt boende. Det kan också handla om att avläsa vattenmätare, rörelsemönster i trafiken eller inomhusklimatet i en förskola.

Ny vägledning ska stötta i att ta fram nya IoT-tjänster

Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering

Trots att internet of things funnits under flera år är marknaden relativt omogen och svår att upphandla på. Det är lätt att låsa sig vid enskilda leverantörer eller upphandla lösningar som inte är tillräckligt säkra. För att råda bot på detta har SKR nu tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, Svenska stadsnätsföreningen och ett stort antal kommuner tagit fram ”Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering. Tanken är att den ska ge medarbetare i kommuner och regioner ett stöd i hur de kan gå till väga för att få fram en förvaltningsbar IoT-tjänst och vad som är viktigt att tänka på för att den ska ha hög kvalitet samt vara säker och robust.

Presentation av vägledningen vid konferens 15 mars

Den 15 mars står Göteborgs stad värd för konferensen IoT – välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice. I ett samarrangemang med SKR, Upphandlingsmyndigheten och Svenska Stadsnätsföreningen kommer vägledningen att presenteras och aktuella initiativ både på EU-nivå och lokal nivå att belysas.

Program och anmälan

– Syftet med vägledningen är att uppmuntra kommuner och regioner att arbeta med IoT. Flera kommuner använder det redan i stor utsträckning men med den här vägledningen vill vi underlätta ytterligare för att utveckla säkra och robusta tjänster, säger Bo Baudin, projektkooordinator på SKR.

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR