Publicerad 11 mars 2021

SKR:s verktyg för självvärdering

För att hjälpa kommuner att se sina styrkor och svagheter inom digitaliseringsområdet, följa sin egen utveckling och jämföra sig med andra kommuner har SKR utvecklat en rad verktyg för självskattning. Förutom att vara ett bra beslutsunderlag gör resultatet det enklare att sätta konkreta mål.

De flesta verktygen vänder sig till chefer eller kommunanställda i verksamheten. Som förtroendevald kan det vara bra att känna till att de finns och hur resultaten kan användas. Här ges en övergripande bild av verktygen.

eBlomlådan

Vad

eBlomlådan är ett verktyg för självskattning av service och verksamhetsutveckling. Verktyget är ett bra första steg för att analysera läget i kommunen.

För vem

eBlomlådan kan användas av ledare eller tjänstemän med strategiskt utvecklingsfokus.

Hur

Genom att skatta din kommuns digitaliseringsarbete får man dels en benchmark mot andra kommuner men också en indikator på var det är mest effektivt att lägga utvecklingsresurserna.

eBlomlådan, självvärdering av service och verksamhetsutveckling

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset