Publicerad 11 mars 2021

Utlysningar

Sitter du på en bra idé för att digitalisera samhället? Hos ett antal stiftelser och myndigheter kan du ansöka om medel för att förverkliga dina digitaliseringsprojekt.

Internetfondens utlysningar

Bakom Internetfonden står Stiftelsen för internetinfrastruktur(.se). Internetfonden delar varje år ut pengar till olika projekt som syftar till en positiv utveckling av internet. Varje år genomför man två allmänna utlysningar. Därutöver gör man ett antal riktade fokusutlysningar som riktar sig till projekt eller satsningar inom specifika områden.

Tidplan för Internetfondens utlysningar

Nationella regionalfonds­programmet

Det nationella regionalfondsprogrammet bygger på Europa 2020-strategin för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Det ska tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet genom att komplettera de insatser som genomförs i de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

Utlysningen är endast öppen för ansökningar till Insatsområde 1 och det särskilda målet att öka samverkan mellan aktörer och konstellationer inom Forskning och innovation (FoI) i olika regioner.

Om programmet, eu.tillvaxtverket.se

Kontakt

Kontakta SKR