Publicerad 11 mars 2021

Samverkansformer för kommuner och regioner, digitalisering

I den här filmen presenterar vi olika former för samverkan mellan kommuner och regioner, samt diskuterar fördelar och nackdelar med dem.

Behovet av att samverka när man driver utveckling i en digital tid, är stort och drivs från många aspekter. Både från invånarperspektivet att mötas av en offentlig sektor men också från koncernperspektivet för att få ut full potential och effektivitet av de insatser som görs. Det finns flera olika sätt att samverka.

I det här programmet fokuserar vi på det som gäller för samverkan mellan kommuner och regioner och får del av vad som gäller för avtalssamverkan, kommunal förbund, gemensam nämnd och aktiebolag. SKRs experter på området delar med sig av för- och nackdelar samt utmaningar.

Medverkande

  • Malin Annergård, analytiker, avdelningen för digitalisering, SKR
  • Anna Pegelow, strateg, avdelningen för digitalisering, SKR
  • Staffan Wikell, förbundsjurist, SKR

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Ledningsstrateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset