Publicerad 23 juni 2021

Nationellt nätverk för nyttorealisering

Det finns sedan 2009 ett nationellt nätverk för nyttorealisering. DIGG ansvarar för nätverket, och det administreras av SKR.

Nätverket bildades av eDelegationen och har bland annat varit delaktigt i att arbeta fram den vägledning som finns för nyttorealisering. Nätverket välkomnar deltagare från alla typer av offentliga organisationer.

Nätverket träffas vanligtvis 3-4 gånger per år och deltagarna turas om att stå värd för mötena och arrangera agendan. Man kan också delta i mötena via videolänk och det brukar vara nästan lika många med på länk som i lokalen.

Deladigitalt.se är nätverkets primära kanal för frågor och för att dela material. På det sättet når vi intresserade personer även utanför själva nätverket.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset