Publicerad 26 mars 2024

Digital mognad, kompetensforum

SKR bidrar i kommuners och regioners strävan att öka sin digitala mognad, det vill säga sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.

Kompetensforum

SKR:s ambition är att stärka kommuner och regioner i deras omställning i en digital tid. Välfärden behöver öka sin förmåga att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter bättre och stå rustade för att hantera kompetensutmaningen, de ekonomiska förutsättningarna och skapa mer värde för invånarna.

Därför finns Kompetensforum, ett nationellt forum för lärande kring digitalisering, för kommuner och regioner och deras helägda bolag. Inom Kompetensforum skapas gemensamt lärande, dialog och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och digitala träffar samt ges tillgång till samarbetsytor, metodstöd och aktuell forskning.

Kompetensforum drivs av Adda på uppdrag av, och i nära samarbete med SKR. Vi hoppas att alla kommuner och regioner vill vara med i det gemensamma arbetet.

Anmälan samt information om kompetensforum

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.