Publicerad 31 januari 2023

Digital mognad

SKR bidrar i kommuners och regioners strävan att öka sin digitala mognad, det vill säga sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.

Kompetensforum – fortsättningen av den gemensamma digitala resan

SKR och Adda har under 2 år drivit det ESF-finansierade projektet Digital mognad. Projektet i avslutas december 2022. 150 kommuner och regioner har deltagit i projektet. Tillsammans har de arbetat för att öka sin förmåga att lära sig nyttorna med digitalisering. SKR har gett Adda Kompetens uppdraget att långsiktigt vidareutveckla, koordinera och förvalta leveranserna från ESF-projektet Digital mognad.

Vi hoppas nu att alla kommuner och regioner vill vara med i det fortsatta gemensamma arbetet.

Kompetensforum, Adda

Erbjudande om seminarier

För att stärka kommuner och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering genomförs löpande seminarier. Målgruppen är tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommuner och regioner som är involverade i eller intresserade av digitaliseringsarbete och dess styrning. Seminarier kommer att genomföras under 2023. Nya tillfällen publiceras löpande i SKR:s evenemangskalender.

Aktuella evenemang inom digitalisering

Under hösten 2022 har SKR, forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet tillsammans med kommuner och regioner genomfört seminarier. Seminarierna är inspelade och du kan ta del av dem i efterhand.

Inspelade seminarier
Seminarierna har sin utgångspunkt i de rapporter som forskningskonsortiet har tagit fram om kommuners och regioners digitalisering ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Rapporter, Diagital förvaltning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR