Publicerad 23 juni 2021

Digitalidag för skolor

Under Digitalidag, den 15 oktober, har skolor runt om i landet möjlighet att kostnadsfritt ta del av aktiviteter och lektionsmaterial om digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Skol-materialet riktar sig till årskurserna F–9.

Intresseanmälan för skolor

Digitalidag är en årlig och nationell temadag som syftar till att förbättra alla medborgares, unga som gamla, att både vilja och kunna vara med i det digitala samhället.

Kodcentrum har, tillsammans med sina samarbetspartners, tagit fram aktiviteter och lektionsmaterial för årskurserna F–9 som skolor kostnadsfritt kan ta del av. Inga förkunskaper krävs hos varken pedagoger eller elever.

Program för skolor under Digitalidag, den 15 oktober

Kan robotar dö? Blir robotar ledsna?

Under Digitalidag erbjuds elever i årskurserna F-9 aktiviteter för att öka förståelsen för hur robotar, AI och maskininlärning fungerar. Barnen får till exempel fundera på vad en algoritm är, att robotar styrs av kod som skrivs av människor och att vi kan träna upp dem med maskininlärning.

Årskurs F–3

Kodcentrum anordnar en direktändning där pedagoger tillsammans med inspiratörer pratar om robotar, AI och maskininlärning på ett lättförståeligt sätt. Sedan bjuds det upp till dans med robotar!

Pedagoger och lärare erbjuds ett förberedande webinarium veckan innan. Kodcentrum bjuder då på tips om datalogiska lekar och presenterar dansuppdraget som kan övas in tillsammans med barnen i god tid innan den 15 oktober.

Årskurs 4–6 (och F–3 om elever och pedagoger vill)

Ett live-hack anordnas på temat Kodutmaningen där alla elever får programmera sin egen robot i programmet Scratch. Live-hacket inleds med en 30 minuter lång introduktion till Scratch och till uppgiften. Sedan får eleverna själva börja programmera. Behöver de hjälp kan de chatta med volontärer från Kodcentrum.

Kodutmaningen, Kodcentrum

Ett webbinarium för lärare och pedagoger, hålls i början av veckan med inspiration till hur de kan jobba med temat i sina klasser genom Kodutmaningen. Det finns också ett lektionsmaterial framtaget, kopplat till läroplanen, där eleverna får komma på idéer, researcha, designa och programmera digitala prototyper av robotar eller AI-tjänster.

Årskurs 6–9

Under Digitalidag bjuds skolklasser in till inspirerande, virtuella studiebesök hos olika aktörer på temat robotar, AI och maskininlärning. Det kommer även att finnas möjlighet för eleverna att ställa frågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sanna Ranman
    Kommunikatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset