Publicerad 23 juni 2021

Digitalidag för äldreboenden, daglig verksamhet, stödboenden

Under Digitalidag, den 15 oktober, har äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden möjlighet att kostnadsfritt ta del av digitala kulturmöten.

Intresseanmälan äldreboende, daglig verksamhet, stödboende

Digitalidag är en årlig och nationell temadag som syftar till att förbättra alla medborgares, unga som gamla, att både vilja och kunna vara med i det digitala samhället.

Den 15 oktober gör Betaniastiftelsen, tillsammans med ett flertal svenska kulturscener, det möjligt för äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden att ta del av kultur digitalt.

Kulturupplevelser förmedlade digitalt via Kulturarenan kan för vård- och omsorgspersonal bli ett redskap för daglig kulturtillgång – ett sätt att möta vårdtagare/boende kring deras individuella intressen, samt skänka välbefinnande och livskraft.

Kulturarenan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sanna Ranman
    Kommunikatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset