Publicerad 1 september 2021

Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Den 15 oktober kraftsamlar aktörer från samhällets alla hörn. Då arrangeras Digitalidag för tredje året i rad – en temadag med hundratals aktiviteter från flera orter runt om i landet som alla visar på digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Delta i Digitalidag

Digitalidag syftar till att förbättra alla medborgares – unga såväl som äldre – möjligheter att få den grundläggande kompetens som krävs för att vara en del av det digitala samhället.

Digitalidag för bibliotek

Bibliotek har möjlighet att anmäla intresse för att så kallade Digitalidagare, digitala coacher, kostnadsfritt medverkar på biblioteket och svarar på medborgares frågor om digitala verktyg och tjänster, till exempel digital ekonomi eller digital offentlig service.

Intresseanmälan för bibliotek är för närvarande stängd på grund av högt intresse.

Digitalidag för bibliotek

Digitalidag för skolor

Kodcentrum har, tillsammans med sina samarbetspartners, tagit fram aktiviteter och lektionsmaterial som skolor runt om i landet kostnadsfritt har möjlighet att ta del av. Materialet vänder sig till årskurserna F–9. Inga förkunskaper krävs hos varken pedagoger eller elever.

Digitalidag för skolor

Digitalidag på äldreboenden

Betaniastiftelsen, tillsammans med ett flertal svenska kulturscener, gör det under Digitalidag möjligt för äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden att ta del av digitala kulturmöten.

Digitalidag för äldreboenden, dagliga verksamheter och stödboenden

Arrangörer

Initiativtagare till Digitalidag är:

  • Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
  • Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
  • LO
  • SKR
  • Statens Servicecenter
  • Forum för Omställning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sanna Ranman
    Kommunikatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset