Publicerad 11 mars 2021

Andra initiativ för gemensamma insatser

Det finns en rad initiativ som bidrar till att det finns gemensamma och grundläggande förutsättningar för den digitala utvecklingen i offentlig sektor. Här följer ett axplock.

Dela Digitalt

Samverkansportalen Dela Digitalt är en tjänst som är utvecklad på initiativ av SKL och i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Idén med Dela Digitalt är att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att hitta vad andra gjort och vilka utvecklingsinsatser som pågår och som går att delta i.

DELA Digitalt

Säker digital kommunikation

Det behöver bli enklare och säkrare att digitalt överföra känslig information mellan olika aktörer inom offentlig sektor. Nu driver SKL och Inera ett projekt som ska ge förutsättningarna för säker digital kommunikation. Den konceptuella lösningen bygger på eDelivery (byggblock för säkert meddelandeutbyte från EU).

Säker digital kommunikation

Single face to industry (SFTI)

SKL, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

E-delivery

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för byggstenarna för elektronisk fakturering (e-invoice) och meddelandeutväxling (e-delivery).

Tjänstekatalogen

Tjänstekatalogens syfte är att bidra till ökad återanvändning av information i offentlig sektor. I katalogen hittar du information om maskinella gränssnitt och kontaktuppgifter för att snabbt kunna komma igång med återanvändning av information i utvecklingen av din tjänst.

Tjänstekatalogen, E-delegationen

Svensk e-legitimation

Alla medborgare behöver e-legitimation för att säkert kunna utbyta känslig information i kontakt med vården, skolan, äldreomsorgen, samt med statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, CSN med flera.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset