Publicerad 24 juni 2021

Ledning, styrning, organisation, digitalisering

Ledarskapet har en viktig roll i den digitala förnyelsen. Nya tider förutsätter både ny styrning och nya grepp för att säkra att rätt initiativ tas.

Ledarskapet ska skapa förutsättningar att nyttja digitaliseringen för att utveckla verksamheten. I det ingår bland annat att öka effektiviteten och att arbeta systematiskt med innovation. Det kräver ett krafttag inom styrningen.

För att nå god effekt i det interna arbetet så behöver organisationen också se över andra förutsättningar så som extern samarbetsförmåga, kompetensbilden, förändringskulturen, nyttorealiseringen och lagstiftningen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset