Publicerad 10 maj 2021

Stöd, öppna data

Här finns tips och vägledningar för att stödja arbetet vid införande av öppna data.

Lagar och direktiv

Myndigheten för digital förvaltning har samlat övergripande information om öppna data-direktivet och den svenska lagen.

Lagar och direktiv, DIGG

Öppen data ska vara

Lätt att hitta

För att det ska vara enkelt att hitta de data som kommunen eller regionen tillhandahåller bör de finnas samlade i en förteckning på respektive webbplats.

Lätt att förstå

Även om data är publicerade på webbplatsen kan det vara svårt att förstå om och hur man får använda informationen. Därför behöver villkor och semantik för informationen beskrivas. I de fall användare har frågor om informationen ska det vara lätt att få kontakt med rätt person.

Lätt att använda

Genom att undersöka möjligheten att automatiskt exportera data i systemet minimeras kostnaderna för att tillhandahålla information. När kommunen eller regionen deltar i gemensamma projekt ökar möjligheten att lösningar använder data från flera.

Checklista för snabbstart av arbetet med öppna data

  1. Besluta om ansvariga för arbetet med öppna data.
  2. Ta ställning till hur arbetet med öppna data förhåller sig till arbetet med informationssäkerhet.
  3. Besluta om avgifter och övriga villkor för vidareutnyttjande av informationen inom de ramar som är möjliga utan att ta ett beslut i fullmäktige.
  4. Skapa en förteckning för de öppna data.
  5. Publicera datamängder.

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset