Publicerad 11 mars 2021

Hämta personuppgifter digitalt

Skatteverket vill på sikt avskaffa personbevis i fysisk form och ersätta dessa med personuppgifter i digital form. SKR koordinerar arbetet för kommunernas räkning.

Ofta sker begäran av personbevis i tron att uppgifterna behöver vara på papper, men i de allra flesta fall räcker det att hämta in uppgifterna digitalt. SKR har inte kunnat finna några författningskrav på fysiska personbevis.

Digitala personuppgifter sparar både tid och pengar för kommunerna, effektiviserar handläggningen och förenklar för den enskilde invånaren. Dessutom är uppgifterna alltid aktuella när de ska användas.

Personuppgifter begärs digitalt från folkbokföringen genom Skatteverkets tjänster Navet och SPAR. Redan idag använder många kommuner dessa tjänster direkt eller via andra leverantörers verksamhetssystem, men ofta utan samordning och med risk för onödiga kostnader.

SKR har i ett brev till kommunerna rekommenderat en översyn av den totala efterfrågan och användningen av personuppgifter i både fysisk och digital form. I brevet finns också en
checklista för kommunernas översyn.

Checklista för kommunen - hämta personuppgifter digitalt

SKR:s brev till kommunerna (PDF) Pdf, 392 kB.

Skatteverket erbjuder stöd till kommunerna från de lokala skattekontoren. Skatteverkets kontaktpersoner för kommunerna är:

Sara Aspholm

Karin Viklund

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR