Publicerad 11 mars 2021

Grunddata och informationsutbyte

Grunddata definieras som uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Nu finns gemensamma principer och riktlinjer för standardiserat grunddata.

Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte

Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har haft i uppdrag att se hur effektivare hantering av grunddata och informationsutbyte kan bidra till påverka kommuner och regioners möjligheter till en ökad digitalisering. Slutrapporten publicerades i augusti 2019.

Rapport om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn, DIGG

Effektiv tillgång till grunddata

Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket har gjort en utredning om effektiv tillgång till grunddata, där SKR varit samarbetspartner. Uppdraget har samordnats av DIGG – myndigheten för digital förvaltning. Nu finns en slutrapport.

Inom uppdraget har man enats kring en definition för begreppet grunddata; "uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället".

Utöver definitionen har man kommit fram till gemensamma principer och riktlinjer för standardiserat grunddata.

Principer

 • Grunddata ska hämtas från källan
 • Grunddata ska vara informationsklassad
 • Grunddata ska leva upp till fastställda krav gällande informationens tillgänglighet, interoperabilitet, kvalitet, informationssäkerhet och aktualitet
 • Grunddata ska vara nationellt avgiftsfria inom offentlig förvaltning
 • Grunddata ska kunna utbytas med andra EU länder

Riktlinjer

 • Tillgängliggörande av grunddata ska styras av användarbehov
 • Samarbete mellan aktörer
 • Innan grunddata tillgängliggörs ska det godkännas inom grunddatadomänen
 • Tillgängliggörande sker i en formell process
 • Identifierad grunddata ska modelleras i en gemensam nationell informationsmodell för grunddata
 • Grunddataarbetet ska harmoniseras mot EU:s grunddataarbete

De föreslagna principerna och riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv och säker tillgång till grunddata och utgår från europeiska principer på området. De bedöms även vara förenliga med gällande rätt.

Rapport om säker och effektiv tillgång till grunddata, DIGG

Informationsansvarig

 • Kristina Fenger-Krog
  Strateg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset