Publicerad 11 mars 2021

Vägledningar, ramavtal, e-legitimation

Det finns olika möjligheter för upphandlande myndigheter och kommuner att få tillgång till e-legitimeringar och e-underskrifter. På den här sidan samlas olika vägledningar och avtal för e-legitimation.

Alla kommuner och regioner behöver ha e-tjänster som är anpassade till olika typer av e-legitimation som invånarna använder. E-tjänsterna behöver också klara utländska e-legitimationer samt vid behov hantera e-underskrifter på samma sätt som underskrifter på papper.

De flesta invånare använder en e-legitimation som utfärdats av BankID, Nordea eller Telia för att kunna använda e-tjänster på nätet. Kommuner och regioner som vill erbjuda e-tjänster har avtal med någon eller flera av de tre leverantörerna av e-legitimation.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning avtal 2017 och 2018 E-legitimering (valfrihetssystem)

Valfrihetssystemet 2017 e-legitimering, DIGG

Valfrihetssystemet 2018 e-legitimering, DIGG

Kammarkollegiets ramavtal

För försörjning av identifiering och underskrift med elektronisk legitimation (e-identifiering och e-underskrift) finns ramavtal från Kammarkollegiet som kan nyttjas.

Ramavtalsområden gällande programvaror och tjänster, Avropa

Juridisk vägledning för e-legitimering och e-underskrifter

Vägledningen är i första hand skriven för jurister, men även för andra yrkesgrupper som är involverade, som till exempel IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare, upphandlare, IT-säkerhetsexperter, kommunikatörer med flera.

Vägledningen har tagits fram av eSams juridiska expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Även banksidan har bidragit i arbetet.

Juridisk vägledning e-legitimering och e-underskrifter, eSam (PDF)

Åtgärder mot olaglig användning av e-legitimation

eSam har tagit fram rekommendationer med åtgärder och information när användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation. Informationsinsats riktas i första hand mot privatpersoner.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset