Publicerad 11 mars 2021

Behovet av e-tjänster i offentlig sektor ökar

Hanteringen av digital identitet är verksamhetskritisk för omfattande delar av offentlig förvaltning och behovet av e-tjänster växer ständigt. Det visar en enkätundersökning från 2019.

Enkäten visar också att digital identitet är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av digital service.

Kommuner och regioner svarar dessutom att det finns ett stort behov av att utbyta information med varandra och med andra myndigheter. Det krävs också fungerande och säkra sätt att kunna identifiera medarbetare i tjänsten, i takt med att allt fler processer digitaliseras.

Enkätundersökningen genomfördes under 2019 tillsammans med myndigheten för Digital förvaltning och Regeringskansliets infrastrukturdepartement, och riktade sig till kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Rapport enkät e-legitimationer

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR