Publicerad 17 maj 2021

E-legitimation

SKR anser att alla ska kunna e-legitimera sig privat och i tjänsten. Detta är avgörande för utvecklingen av det digitala samhället och för möjligheten att effektivisera offentlig sektor med stöd av digitalisering.

SKR tycker

E-legitimation till alla

  • Alla ska kunna skaffa sig en e-legitimation för privat användning.
  • Privat sektor ska ges samma förutsättningar som offentliga sektor att nyttja
    lösning för e-legitimering.
  • Lösningar som tas fram ska ha fokus på användbarhet för användaren, enkelhet för e-tjänsters anslutning och med ett fåtal motparter.
  • Staten ska ta ett övergripande ansvar för att infrastruktur för e-legitimering och e-underskrifter tas fram.
  • Uppdraget till Myndigheten för Digital förvaltning, som driver e-legitimeringsfrågan, måste förtydligas gällande E-legitimation till alla.
  • De lösningar som erbjuds ska hålla en sådan kvalitet och vara så komplett sammansatta utifrån parternas behov att anslutning blir en självklarhet

E-legitimation i tjänsten

  • Staten ska ta ett övergripande ansvar för en gemensam sektorsövergripande infrastruktur för e-legitimering i tjänsten.
  • Uppdraget till Myndigheten för Digital förvaltning, som driver e- legitimeringsfrågan, måste förtydligas gällande E-legitimation i tjänsten.

SKR:s styrelses ställningstagande Digital identitetshantering, (PDF) Pdf, 257 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset