Publicerad 25 april 2023

eIDAS 2, digital plånbok

Innebörd, konsekvenser och tidplan för förordningsförslaget eIDAS 2.

Senast uppdaterad: .

Innebörd

Förordningsförlaget eIDAS 2 är ett resultat av en översyn av den tidigare förordningen eIDAS. Syftet med förslaget är att göra det möjligt för alla européer att ha en uppsättning digitala identitetsuppgifter som erkänns i hela EU.

Konsekvenser

En stor del av arbetet kring eIDAS 2 kommer att följa de nationella initiativ som pågår, till exempel i Sverige kring statlig e-legitimation. Regeringen anser att en statlig e-legitimation också behöver inbegripa de delar som EU beskriver i eIDAS 2.

Detta gör SKR

SKR kommer i första hand att följa och påverka frågan genom arbetet med statlig e-legitimation.

Tidplan, status

Rådet antog sin allmänna inriktning i december 2022, Europaparlamentet antog sitt förhandlingsmandat i mars 2023 och förhandlingar mellan lagstiftarna har inletts.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.