Publicerad 11 mars 2021

Digitalisering av skola, kultur och fritid

Digitalisering och it-stöd är en viktig del i utvecklingen av den svenska skolan, samt kultur- och fritidsverksamheterna.

Kultur och fritid

Det finns flera områden inom kultur och fritid som har behov av att digitaliseras. SKR prioriterar just nu ett boknings- och bidragssystem för att effektivisera kultur- och fritidsverksamheten och digitala bibliotek för att göra tidskrifter tillgängliga på distans.

Boknings- och bidragssystem

Skola och lärande i en digital värld

Det är inte längre en fråga om varför, utan om hur skolan ska använda sig av olika digitala verktyg. SKR arbetar på flera plan för att stötta skolhuvudmännen i den utvecklings- och förändringsresa som behövs för att på ett klokt, effektivt och ändamålsenligt sätt kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Alla skolans medarbetare är viktiga i det arbetet, även om ett särskilt ansvar vilar på skolans ledning.

Skolans digitalisering

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset