Publicerad 11 mars 2021

Vägledningar, molntjänster

SKR har tagit fram vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.

För att avgöra om er organisation ska använda molntjänster behöver ni analysera ett antal aspekter. Detta för att säkerställa att molntjänsten passar för verksamheten och den information som ska hanteras. Det som behöver analyseras är rättsliga förutsättningar och säkerhet för informationen.

En statlig utredning har fått i uppdrag att lämna förslag inom dessa områden. I väntan på resultatet föreslår SKR att kommuner och regioner analyserar hur informationen kan hanteras av molntjänster med stöd av dessa vägledningar.

Vägledning för verksamhetsansvariga

Innehåller summering av aktuella frågor och perspektiv.

Vägledning för verksamhetsansvariga (PDF) Pdf, 246 kB.

Molntjänster och konfidentialitetsbedömning

Innehåller processer för beslut och bedömning samt metodstöd för konfidentialitetsbedömning inför hantering av känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess.

Molntjänster och konfidentialitetsbedömning (PDF) Pdf, 2 MB.

CLOUD Act

Molntjänster CLOUD Act (PDF) Pdf, 165 kB.

Kontakt

Kontakta SKR