Publicerad 29 mars 2021

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag riktat till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. SKR ser att studiestartsstödet är ett viktigt verktyg.

Studiestartsstödet blir kvar

Riksdagen har beslutat att studiestartsstödet ska vara kvar. Anslaget för år 2020 är på 410 miljoner, vilket motsvarar 4 700 årsstudieplatser eller cirka 7 500–10 000 studerande.

För dig som arbetar med studiestartsstödet, CSN

SKR har återkommande uppmanat regeringen att låta studiestartsstödet finnas kvar. I en skrivelse till Utbildningsdepartementet i våras framförde SKR flera skäl till att bibehålla stödet. SKR har också tidigare, tillsammans med Arbetsförmedlingen, framfört förslag för att öka användningen av studiestartsstödet.

Skrivelse: Låt studiestartsstödet finnas kvar (PDF) Pdf, 689 kB.

Skrivelse: Förslag till förändringar av studiestartsstöd för att säkra reformens syfte (PDF) Pdf, 216 kB.

Förenklat arbetslöshetsvillkor från 1 mars 2019

Sedan den 1 mars 2019 är arbetslöshetsvillkoret förändrat. Det är nu tillräckligt med minst sex månaders arbetslöshet under de senaste tolv månaderna. Tidigare skulle den sökande ha varit arbetslös i sex sammanhängande månader.

Fakta om studiestartsstödet

  • Studiestartsstödet riktar sig till arbetslösa personer med kort tidigare utbildning
  • Vid heltidsstudier består stödet av ett bidrag på 8 984 kr för fyra veckor (ingen lånedel) och ges under maximalt 50 veckor
  • Det är kommunen som tillsammans med Arbetsförmedlingen identifierar vilka individer som utgör målgruppen för insatsen i den aktuella kommunen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset