Publicerad 5 maj 2021

Jobb för unga 2021: avtal, lön och arbetsmiljö

På denna sida har SKR samlat information om avtal, lön och arbetsmiljö när det gäller satsningen "Jobb för unga 2021".

Arbetsförmedlingen får lämna bidrag för jobb under 2021. Anställningen får som längst pågå under sammanlagt 4 månader.

Tillämpligt kollektivavtal

  • Såväl HÖK/AB som BEA kan vara tillämpligt kollektivavtal när ungdomar anställs inom satsningen Jobb för ungdomar.
  • Om anställningen görs på grund av ett verksamhetsbehov är BEA inte tillämpligt. Detta gäller även om verksamhetsbehovet är tillfälligt. Då är HÖK/AB tillämpligt kollektivavtal för anställningen.
  • Om syftet är att stärka ungdomen genom en meningsfull sysselsättning men anställningen avser arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och görs i syfte att minska arbetslösheten kan BEA vara tillämpligt kollektivavtal. Den som anställs på BEA anställs tidsbegränsat. Det är en särskilt kollektivavtalsreglerad tidsbegränsad anställning enligt BEA, inte en AVA eller ett vikariat. BEA är inte tillämpligt om den som anställts behöver ersättas vid egen frånvaro eller vikarierar för en annan arbetstagare.
  • Anställningar hos arbetsgivaren inom ramen för satsningen Jobb för ungdomar kan därför inte generellt hänföras till BEAs tillämpningsområde. Anställning kan alltid ske med HÖK/AB som tillämpligt kollektivavtal medan tillämpningsområdet för BEA framgår av § 2 mom. 1 c) som ska läsas tillsammans med syftet i § 1 mom. 1 BEA 20. Vilket kollektivavtal som är tillämpligt för anställningen avgörs inte av om arbetsgivaren får ersättning från Arbetsförmedlingen för anställningen.

Lön

Det finns ingen central överenskommelse om lön för Jobb för ungdomar mellan SKR och någon motpart. För den som är anställd med HÖK/AB som tillämpligt kollektivavtal gäller inom Kommunals avtalsområde lägst 19 550 kronor per månad för den som fyllt 19 år. Lägstalönen gäller fr o m kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.

Arbetsmiljö

Av den del av målgruppen som 2020 avslutat eller under 2021 kommer att avsluta sin gymnasieutbildning har de flesta fyllt 18 år. Av den del av målgruppen som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret kan däremot fler vara minderåriga. För minderåriga gäller särskilda arbetsmiljöregler. Definitionen av minderårig är den som ännu inte fyllt 18 år.

Mer information om arbetsuppgifter för minderåriga och minderårigas arbetsmiljö:

Minderåriga och minderårigas arbetsmiljö, SKR

Minderåriga och minderårigas arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakt

Kontakta SKR