Publicerad 12 januari 2021

Nytt utvecklingsnätverk - sociala företag

SKR ska tillsammans med tolv kommuner arbeta för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

SKR har beviljats medel för ett nytt ESF-projekt där förbundet tillsammans med tolv engagerade kommuner under två år ska arbeta för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag - allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Behov av stöd och erfarenhetsutbyte

I september publicerades SKR:s handbok Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag. Intresset kring handboken har varit stort och spridningskonferensen av denna hade över 500 deltagare. Detta är ett bevis för att frågan är intressant och aktuell bland medlemmarna.

Samtidigt efterlyser medlemmarna mer stöd, mer tid till erfarenhetsutbyte och dialog med andra kommuner, vilket ESF-projektet kommer att erbjuda för medverkande kommuner.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag

Olika behov

Kommunerna i projektet har alla olika utgångslägen och behov. De större kommunerna ser stora utmaningar med ökande socioekonomiska skillnader och allt det för med sig såsom inkomstskillnader, arbetslöshet och utbildningsnivåer.

Landsortskommunerna har å andra sidan utmaningar kopplat till stora avstånd och en åldrande befolkning, vilket ställer stora krav på den kommunala välfärden. I båda fallen kan samverkan och affärer med de sociala företagen vara en del av lösningen. Dock är frågan komplex då den ställer krav på likväl intern som extern samverkan samtidigt som det ofta saknas både kunskap och kompetens kring hur man ska komma vidare och till exempel skapa affärer med de sociala företagen.

Därför är detta projekt efterlängtat, att under två år få stödja och följa dessa kommuner i sin utvecklingsresa för att på detta sätt få ny kunskap, nya beprövade erfarenheter och för att på sikt nationellt komma längre i utvecklingen av den sociala ekonomin.

Deltagande kommuner är:

 • Helsingborg
 • Hudiksvall
 • Härjedalen
 • Karlstad
 • Laxå
 • Malmö
 • Mölndal
 • Sölvesborg
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Uddevalla
 • Umeå

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset