Publicerad 18 mars 2022

Får man erbjuda utbildning till barn och ungdomar innan de fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (registrerat sig)?

Ja, det är möjligt för kommuner att erbjuda utbildning i förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan även om barnen/ungdomarna inte fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (inte registrerat sig).

För att de ska ha rätt till utbildning behöver de ha fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl (29 kap. 2 § andra st. 1 p. skollagen). Det finns dock en möjlighet (befogenhet) för kommunen att ta emot barn och ungdomar som inte anses bosatta i landet med stöd av 4 kap. 2 § andra st. skolförordningen och 12 kap. 11 § gymnasieförordningen. Detta innebär att det får anses vara tillåtet enligt kompetensreglerna i 2 kap. 1 § kommunallagen att ta emot ej bosatta barn och ungdomar även om man inte har någon skyldighet att göra det.

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.