Publicerad 5 maj 2022

Vem är ansvarig för att avgöra om den som barnet reser med kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe?

När en person ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska Migrationsverket bedöma om barnet är ensamkommande eller inte. Om Migrationsverket bedömer att det finns en person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe är barnet inte ensamkommande och kommer därför inte att anvisas till en kommun.

Om frågan om god man enligt Lgeb (Lagen om god man för ensamkommande barn) aktualiseras behöver överförmyndaren göra en egen, självständig bedömning av om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. Till exempel om en vuxen person som barnet reser med kan anses ha trätt i förälderns ställe. SKR bedömer att överförmyndaren, vid denna prövning, kan hämta vägledning från den bedömning som Migrationsverket har gjort. Har det inte framkommit några konkreta skäl att ifrågasätta Migrationsverkets bedömning och inga nya handlingar har lämnats in bör den som regel kunna läggas till grund för överförmyndarens bedömning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR