Publicerad 5 maj 2022

Vad menas med att en vuxen person trätt i föräldrarnas ställe?

Med att en vuxen person trätt i föräldrarnas ställe menas, enligt förarbetena till lagen om god man för ensamkommande barn, att personen på grund av lagen eller sedvänjan i den stat där barnet senast hade hemvist har ställning som vårdnadshavare för barnet. Till denna kategori hör även personer som enligt ett domstolsavgörande som erkänns här i landet är vårdnadshavare för barnet.

Det centrala är att svenska myndigheter erkänner den vuxne som företrädare för barnet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.