Publicerad 4 mars 2022

Ska socialnämnden ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Enligt 10 § Lgeb ska socialnämnden, när barnet beviljas uppehållstillstånd, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare om inte särskilda skäl talar emot det. Eftersom massflyktingar får ett tillfälligt uppehållstillstånd som medför att de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och inte kan ligga till grund för folkbokföring bedömer SKR i nuläget att det finns särskilda skäl som talar emot att förordna en särskilt förordnad vårdnadshavare för dessa barn.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.