Publicerad 4 mars 2022

När är det aktuellt med en god man?

Det är upp till aktörerna i det enskilda fallet att bedöma om barnet behöver en ställföreträdare eller inte. Barn som kommer ensamma till Sverige utan någon förälder eller annan som anses ha trätt in i förälderns ställe bör troligtvis få en god man. Det är behovet som styr och en bedömning görs i varje enskilt fall.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR