Publicerad 4 mars 2022

Kan barn från Ukraina få en god man?

Ja, om det finns ett behov. Det finns stöd i flera olika lagar för att ett barn kan få en ställföreträdare i Sverige. Lagstöd för detta finns i föräldrabalken, 1904 års lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, samt lagen om god man för ensamkommande barn, Lgeb.

SKR har länge arbetat för att föräldrabalken med tillhörande lagstiftningar ska moderniseras. De föreslagna ändringarna i Lgeb som Ställföreträdarutredningen föreslår i SOU 2021:36 träffar den situation som vi nu befinner oss i, men dessa lagändringar har ännu inte börjat att gälla.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.