Publicerad 6 juli 2022

Vem ansvarar för sociala insatser i hemmet till de som flytt från Ukraina och har särskilda behov?

Rättsläget är oklart. Sociala insatser i hemmet till massflyktingar kan ingå i begreppet ”logi” enligt LMA, eller så det ska beviljas enligt SoL. I väntan på vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen gör SKR tolkningen att det ingår i begreppet logi enligt LMA att tillgodose de behov av anpassat boende och stöd i hemmet som massflyktingar har till följd av exempelvis ålder eller funktionsnedsättning.

Från den 1 juli 2022 har kommunen ansvar för att ordna boende till de massflyktingar som Migrationsverket anvisar till kommunen. Detta innebär, enligt SKR:s bedömning, att kommunen även har ansvar för att personer med särskilda behov som anvisats till kommunen får ett anpassat boende, exempelvis i form av hjälp i hemmet eller ett särskilt boende.

Det går således inte att hänvisa de anvisade individerna till att få hjälp med ett anpassat boende av Migrationsverket. Om kommunens stöd ska beviljas enligt SoL eller LMA är, i enlighet med vad som anges ovan, rättsligt oklart.

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.