Publicerad 5 juli 2022

Vad innebär regeringens och riksdagens beslut om kommunernas boendeuppdrag?

Kommunerna ska ordna boende till skyddsbehövande enligt ny lagstiftning som Riksdagen har fattat beslut om. Kommunerna får ersättning för uppdraget enligt beslut från regeringen.

Migrationsverket har fortsatt huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Men från och med 1 juli får myndigheten anvisa kommuner som då får ansvaret för anskaffning och drift av boendet för dessa personer. Migrationsverket bestämmer hur många boendeplatser varje kommun ska ordna.

Kommunen ska ha ordnat boende senast inom en månad från tidpunkten för Migrationsverkets beslut att kommunen ska ordna boendet. Se 6 § förordning (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar.

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.