Publicerad 5 juli 2022

Ska kommunen fatta något beslut om bistånd till boende till de som anvisas?

Nej, kommunen ska inte besluta om bistånd till massflyktingar. Det är Migrationsverkets uppgift att bedöma om massflyktingen är i behov av bistånd. När individen anvisas till kommunen har Migrationsverket tagit ställning till frågan om logi och bedömt att individen har rätt till logi.

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR