Publicerad 27 mars 2023

Vad gäller beträffande egenavgift för läkemedel för de flyktningar som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? (uppdaterad 27 mars 2023)

Asylsökande och de grupper som ansökt eller registrerats enligt massflyktsdirektivet omfattas inte av läkemedelsförmånen utan för dessa gäller i stället förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Enligt 6 § i förordningen ska flyktingar betala en avgift på högst 50 kronor för receptförskrivna läkemedel. Har personen inom loppet av en sex månader betalat mer än 400 kronor får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag för de kostnader som överstiger 400 kronor, enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Barn och unga vuxna

Personer som är under 18 år vid inköpstillfället ska enligt 6a § i förordning (1994:362) inte betala en avgift för läkemedel och andra varor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.