Publicerad 27 mars 2023

Ska de som ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet betala något för hälsoundersökningen? (uppdaterad 27 mars 2023)

Nej, hälsoundersökningen som erbjuds efter att personen ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet, är avgiftsfri både för vuxna och för barn.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.