Publicerad 26 september 2022

Hur ersätts regionerna för den vård som ges till de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? (26 september 2022)

Regionerna ersätts av staten enligt följande:

  • en schablonersättning som lämnas med visst belopp per kvartal och person
  • särskild ersättning om kostnaden för en vårdkontakt uppgår till mer än 100 000 kronor
  • en schablonersättning för en genomförd hälsoundersökning per person inklusive hälsosamtal och kostnad för tolk i samband med hälsoundersökningen.

Ersättningarna regleras i förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande och gäller även de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.