Publicerad 29 juni 2022

Ska de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet erbjudas en hälsoundersökning?

Ja, en region ska, om det inte är uppenbart att det inte behövs, erbjuda flyktingar en hälsoundersökning. Enligt 7§ i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Ett erbjudande om hälsoundersökning till de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, ska lämnas när flyktingen har etablerat boende inom regionen.

Lag om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl, Sveriges riksdag

Översättningar

Åtta regioner (Region Blekinge, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Sörmland, Region Örebro och Region Östergötland) har gemensamt tagit fram kallelser till hälsoundersökningar på flera språk däribland ukrainska och ryska.

Kallelse till hälsoundersökning översatt till olika språk, Uppdrag Psykisk Hälsa

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR