Publicerad 22 april 2022
Frågor och svar

Vem har ansvar för att avgöra om den som barnet reser med kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe?

När en person ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska Migrationsverket bedöma om barnet är ensamkommande eller inte. Om Migrationsverket bedömer att det finns en person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe är barnet inte ensamkommande och kommer därför inte att anvisas till en kommun.

Om det är socialtjänsten som först kommer i kontakt med barnet så kan socialtjänsten, inom ramen för exempelvis en skyddsbedömning eller förhandsbedömning, behöva göra en bedömning av om den som reser med barnet har trätt i förälderns ställe. SKR bedömer dock att personerna som utgångspunkt ska hänvisas till att registrera sig hos Migrationsverket som då också ansvarar för att bedöma om det handlar om ett ensamkommande barn eller inte.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.