Publicerad 22 april 2022
Frågor och svar

Vad händer om det kommer en större grupp barn, exempelvis barnhemsbarn eller skolklasser, med eller utan någon vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe?

När barnen ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket kommer denna myndighet att inledningsvis avgöra om barnen är att betrakta som ensamkommande barn, exempelvis genom att bedöma om eventuell dokumentation som personalen eller annan vuxen lämnar in innebär att de kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Om barnen betraktas som ensamkommande kommer Migrationsverket troligtvis att göra en så kallad anknytningsanvisning till den kommun där de vistas eller har någon form av anknytning till genom en medföljande eller medsökande vuxen.

Om barnen inte är att betrakta som ensamkommande barn kommer Migrationsverket troligtvis ändå göra en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun där barnen vistas, då ett stort antal barn per en enskild vuxen som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe utgör skäl för att kunna misstänka att barn far illa.

Det är uppenbart att sådana situationer, såväl om det är ensamkommande barn som en större grupp med barn som reser in med en vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, kommer att innebära en stor utmaning för den enskilda kommunen. SKR kommer tillsammans med ansvariga myndigheter och kommuner följa frågan noga, och har lyft den utmaning detta kan innebära för landets socialtjänster till regeringen.

I den händelse det är socialtjänsten som först kommer i kontakt med en sådan konstellation barn och vuxna ska en omedelbar skyddsbedömning göras. Personerna bör hänvisas till Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet för att på så sätt registreras av svensk myndighet.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.