Publicerad 22 april 2022
Frågor och svar

Kan socialnämnden lämna medgivande till att barnet kan bo hos en släkting eller annan anhörig (så kallad privatplacering)?

En så kallad privatplacering är ingen egentlig placering, utan baseras på en överenskommelse mellan barnets vårdnadshavare och en annan familj om barnets boende. Vid en privatplacering förutsätts att barnet inte har något vårdbehov.

Om socialnämnden har kontakt med barnets vårdnadshavare, det finns en överenskommelse mellan dem och den anhörige som barnet rest in med om att barnet ska bo med den anhörige och barnet inte har något vårdbehov kan det i vissa fall bli aktuellt att lämna ett medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL.

Ensamkommande barn är ofta särskilt utsatta och vid en privatplacering har socialnämnden ingen uppföljningsskyldighet enligt 6 kap. 7 b § SoL. SKR bedömer därmed att s.k. privatplaceringar ska användas med försiktighet när det gäller ensamkommande barn från Ukraina.

Läs vidare om privatplaceringar:

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR