Publicerad 22 april 2022
Frågor och svar

Får kommunen placera ett ensamkommande barn i en annan kommun?

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn har begränsade möjligheter att placera barnet i en annan kommun, vilket följer av 3 § tredje stycket LMA.

Anvisningskommunen får placera barnet i en annan kommun om kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, placeringen sker med stöd av LVU eller med stöd av SoL i fråga om barn med motsvarande vårdbehov eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets vårdbehov.

SKR har samlat information om hur reglerna ska tolkas samt ett underlag för överenskommelse:

Placering av ensamkommande barn i annan kommun

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR