Publicerad 8 juli 2022

Vad gäller för kostnader för evakueringsboende?

De kommuner som har bistått Migrationsverket (via länsstyrelserna) med boendelösningar i det initiala mottagandet, så kallade evakueringsboenden, ska ersättas för detta. Iordningsställda platser, oaktat om de har varit belagda eller ej, ska ersättas med ett engångsbelopp om 10 000 kronor för iordningsställande och avveckling. Kommunen ersätts även med 300 kronor per iordningsställd plats och dygn. Ersättning ska betalas ut utan ansökan.

Migrationsverket har börjat betala ut ersättning för de platser som har iordningställts under våren. SKR är intresserade av att få reda på eventuella fall då Migrationsverket och kommunen har olika uppfattning om vilka /hur många platser som ansetts vara iordningsställda (och därmed utgör underlag för ersättning). Använd gärna kontaktformuläret nedan.

Ersätt­ning för initiala boenden för skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet, Migrationsverket

Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., Riksdagen

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.